Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych za 2003 rok

 

Lp.

Określenie grupy składników majątku trwałego

Stan na początek roku

Przychody

Razem zwiększenia wartości początkowej

Rozchody

Razem zmniejszenia wartości początkowej

Stan na koniec roku

z bezpośredniego zakupu

z inwestycji

darowizny

pozostałe przychody

sprzedaż

likwidacja

pozostałe rozchody

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Wartości niematerialne i prawne

566 846,72

0,00

108 721,52

0,00

0,00

108 721,52

0,00

0,00

0,00

0,00

675 568,24

2

Środki trwałe (konto 010;013)

42 163 631,6

156 156,00

749 906,99

241 270,55

10 150,00

1 157 483,54

0,00

333 761,52

7 329,40

341 090,92

42 980 024,2

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

1 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 900 000,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

21 114 479,1

0,00

56 630,73

88 489,00

0,00

145 119,73

0,00

0,00

0,00

0,00

21 259 598,8

c) urządzenia techniczne i maszyny

5 905 957,10

19,99

88 744,86

8 905,87

150,00

97 820,72

0,00

23 906,28

5 676,66

29 582,94

5 974 194,88

d) środki transportu

513 930,74

0,00

11 800,00

0,00

0,00

11 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

525 730,74

e) inne środki trwałe

12 729 264,6

156 136,01

592 731,40

143 875,68

10 000,00

902 743,09

0,00

309 855,24

1 652,74

311 507,98

13 320 499,7

3

Środki trwałe w budowie

249 484,00

0,00

-858 628,51

0,00

0,00

858 628,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

metryczka


Wytworzył: Emilia Skowron (25 marca 2004)
Opublikował: Joanna Brzęk (12 października 2004, 11:12:40)

Ostatnia zmiana: Joanna Brzęk (13 października 2004, 11:01:50)
Zmieniono: wprowadzono majątek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3105