Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 4028)

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, pielęgniarzy, ratowników medycznych (Postępowanie konkursowe nr 3/2022

Usunięcie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - postępowanie konkursowe nr 3/2022 (zgodnie z par. 17 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert na na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne)


Data: 2022-06-15 10:19:40
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej (Postępowanie konkursowe nr 2/2022)

Usunięcie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - postępowanie konkursowe nr 2/2022 (zgodnie z par. 17 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert na na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne)


Data: 2022-06-15 10:17:17
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy (Postępowanie konkursowe nr 1/2022)

Usunięcie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - postępowanie konkursowe nr 1/2022 (zgodnie z par. 17 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert na na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne)


Data: 2022-06-10 14:13:47
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej (Postępowanie konkursowe nr 2/2022)

Dodanie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - postępowanie konkursowe nr 2/2022


Data: 2022-06-07 12:55:11
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, pielęgniarzy, ratowników medycznych (Postępowanie konkursowe nr 3/2022

Dodanie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - postępowanie konkursowe nr 3/2022


Data: 2022-06-07 12:18:28
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy (Postępowanie konkursowe nr 1/2022)

Dodanie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - postępowanie konkursowe nr 1/2022


Data: 2022-06-02 13:34:42
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja informacji dot. Regulaminu Organizacyjnego; Wprowadzenie Zarządzenia Nr 12/2022 Dyrektora z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu; Wykaz opłat obowiązujący w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - tekst uwzględniający późniejsze zmiany


Data: 2022-06-02 09:53:21
Autor: Izabela Wawrzynowicz

Data: 2022-06-01 11:18:24
Autor: Mirela Szpręglewska

Data: 2022-06-01 08:00:32
Autor: Mirela Szpręglewska

Prawa Pacjenta

Aktualizacja pliku pn. Informacja o zasadach prowadzenia list oczekujących na świadczenie opieki zdrowotnej; Usunięcie nieaktualnej informacji, pliku pn. Ulotka Koronawirus a prawa pacjenta. Poradnik Rzecznika Praw Pacjenta.


Data: 2022-05-28 11:43:20
Autor: Izabela Wawrzynowicz

Prawa Pacjenta

Aktualizacja pliku pn. Karta Praw i Obowiązków Pacjenta Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu


Data: 2022-05-28 11:29:04
Autor: Izabela Wawrzynowicz

Organ zarządzający

Aktualizacja informacji dotyczącej Naczelnej Pielęgniarki, w tym dodanie bezpośredniego adresu e-mail


Data: 2022-05-17 07:49:40
Autor: Izabela Wawrzynowicz

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja pliku pn. Wykaz dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych (gabinetach lekarskich) w Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu; zmiany dotyczą poradni chirurgicznej ogólnej dla dzieci


Data: 2022-05-16 08:07:45
Autor: Izabela Wawrzynowicz

Data: 2022-05-13 13:35:15
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja informacji dot. Regulaminu Organizacyjnego; Wprowadzenie Zarządzenia Nr 10/2022 Dyrektora z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu; Aktulizacja pliku pn. Wykaz dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych (gabinetach lekarskich) w Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu; zmiany dotyczą poradni urologicznej, neurologicznej


Data: 2022-05-11 14:18:32
Autor: Izabela Wawrzynowicz

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja informacji dot. Regulaminu Organizacyjnego; Wprowadzenie Zarządzenia Nr 3/2022 Dyrektora z dnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu; Aktualizacja Wykazu opłat obowiązujący w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - tekst uwzględniający późniejsze zmiany


Data: 2022-04-05 13:33:35
Autor: Izabela Wawrzynowicz

Data: 2022-03-18 10:28:26
Autor: Izabela Wawrzynowicz

Data: 2022-03-18 10:27:56
Autor: Izabela Wawrzynowicz

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja pliku pn.: Wykaz dni i godzin pobierania materiału biologicznego w punkcie pobrań materiału biologicznego do przeprowadzania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 prowadzonego w SOR; zmiany dotyczą zmiany dni i godzin funkcjonowania punktu


Data: 2022-03-16 09:35:24
Autor: Izabela Wawrzynowicz

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktulizacja pliku pn. Wykaz dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych (gabinetach lekarskich) w Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu; zmiany dotyczą poradni chirurgicznej ogólnej dla dzieci, laryngologicznej


Data: 2022-03-15 14:06:02
Autor: Izabela Wawrzynowicz
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 4028)