Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu został nadany przez Radę Powiatu Inowrocławskiego uchwałą Nr XXIX/292/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego dnia 29 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Późniejsze zmiany w Statucie zostały wprowadzone: uchwałą nr XXXIX/395/2014 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 lutego 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, uchwałą nr XLVI/475/2014 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, uchwałą nr IX/74/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, uchwałą nr XXXIV/285/2017 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, uchwałą Nr XXXIX/343/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego  im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, uchwałą Nr XXI/213/2020 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, uchwałą Nr XXXIX/353/2022 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Aktualny tekst jednolity Statutu zawarty został w załączniku do powyższej Uchwały Nr XXXIX/353/2022 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (8875kB) pdf

Regulamin Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Regulamin Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu został ustalony przez Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu wraz z załącznikiem nr 1 (Wykaz opłat obowiązujący w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za świadczenia finansowane ze środków publicznych) i załącznikiem nr 2 (Schemat Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu),  sporządzony na dzień 20 listopada 2019 r., został zawarty w załączniku do Zarządzenia Nr 28/2019 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Późniejsze zmiany w Regulaminie Organizacyjnym zostały wprowadzone: Zarządzeniem Nr 30/2019 Dyrektora Szpitala z dnia 27 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 31/2019 Dyrektora Szpitala z dnia 20 grudnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 3/2020 Dyrektora Szpitala z dnia 24 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 11/2020 Dyrektora Szpitala z dnia 2 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 21/2020 Dyrektora Szpitala z dnia 9 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 24/2020 Dyrektora Szpitala z dnia 11 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 28/2020 Dyrektora Szpitala z dnia 15 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 31/2020  Dyrektora Szpitala z dnia 30 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 32/2020 Dyrektora Szpitala z dnia 2 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 33/2020 z dnia 7 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 34/2020 Dyrektora z dnia 16 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 36/2020 Dyrektora z dnia 30 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 39/2020 Dyrektora z dnia 21 grudnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 1/2021 Dyrektora z dnia 27 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 2/2021 Dyrektora z dnia 26 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 3/2021 Dyrektora z dnia 12 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 5/2021 Dyrektora z dnia 24 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 7/2021 Dyrektora z dnia 15 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 8/2021 Dyrektora z dnia 23 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 10/2021 Dyrektora z dnia 17 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 11/2021 Dyrektora z dnia 21 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 14/2021 Dyrektora z dnia 15 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 15/2021 Dyrektora z dnia 25 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 16/2021 Dyrektora z dnia 1 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 25/2021 Dyrektora z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 29/2021 Dyrektora z dnia 26 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 35/2021 Dyrektora z dnia 10 listopada 2021 r., Zarządzeniem Nr 36/2021 Dyrektora z dnia 17 listopada 2021 r., Zarządzeniem Nr 38/2021 Dyrektora z dnia 24 listopada 2021 r., Zarządzeniem Nr 39/2021 Dyrektora z dnia 1 grudnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 40/2021 Dyrektora z dnia 8 grudnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 1/2022 Dyrektora z dnia 26 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 2/2022 Dyrektora z dnia 25 lutego 2022 r., Zarządzeniem Nr 3/2022 Dyrektora z dnia 1 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 10/2022 Dyrektora z dnia 6 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 12/2022 Dyrektora z dnia 31 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 17/2022 Dyrektora z dnia 20 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 30/2022 Dyrektora z dnia 6 grudnia 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 3/2023 Dyrektora z dnia 23 stycznia 2023 r. 

Całość Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu stanowią niżej publikowane dokumenty (wymienione w pkt 1-4).

1. Zarządzenie Nr 28/2019 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Zarządzenie Nr 28/2019 Dyrektora z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (1396kB) pdf

2. Załącznik do powyższego Zarządzenia Nr 28/2019 - tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Regulamin Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (2090kB) pdf

wraz z załącznikiem nr 1 (Wykaz opłat obowiązujący w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za świadczenia finansowane ze środków publicznych) i załącznikiem nr 2 (Schemat Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu)

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - Wykaz opłat obowiązujący w Szpitalu Wielsopecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za świadczenia niefinansowane ze środków publicznych (541kB) pdf

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego - Schemat Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (591kB) pdf

- które zostały sporządzone na dzień 20 listopada 2019 r.

Uwaga! powyżej publikowane dokumenty: tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Szpitala wraz z załącznikiem nr 1 (Wykaz opłat) i załącznikiem nr 2 (Schemat Organizacyjny), posiadają późniejsze zmiany, następujące po dniu 20 listopada 2019 r., wprowadzone poszczególnymi, publikowanymi poniżej, zarządzeniami Dyrektora Szpitala w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala. - Teksty powyższych załączników nr 1 i 2 (Wykaz opłat, Schemat Organizacyjny), uwzględniające późniejsze zmiany, publikowane są po poniższych tekstach zarządzeń.

3. Zarządzenia Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Zarządzenie Nr 30/2019 Dyrektora z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (2123kB) pdf

Zarządzenie Nr 31/2019 Dyrektora z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (5102kB) pdf
 
Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (2447kB) pdf

Zarządzenie Nr 11/2020 Dyrektora z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (3768kB) pdf

Zarządzenie Nr 21/2020 Dyrektora z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (657kB) pdf

Zarządzenie Nr 24/2020 Dyrektora z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (319kB) pdf

Zarządzenie Nr 28/2020 Dyrektora z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (6754kB) pdf

Zarządzenie Nr 31/2020 Dyrektora z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (3383kB) pdf

Zarządzenie Nr 32/2020 Dyrektora z dnia 2 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (734kB) pdf

Zarządzenie Nr 33/2020 Dyrektora z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (584kB) pdf

Zarządzenie Nr 34/2020 Dyrektora z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (3117kB) pdf

Zarządzenie Nr 36/2020 Dyrektora z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (448kB) pdf

Zarządzenie Nr 39/2020 Dyrektora z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (1644kB) pdf

Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (1000kB) pdf

Zarządzenie Nr 2/2021 Dyrektora z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (605kB) pdf

Zarządzenie Nr 3/2021 Dyrektora z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (509kB) pdf

Zarządzenie Nr 5/2021 Dyrektora z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (603kB) pdf

Zarządzenie Nr 7/2021 Dyrektora z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (1903kB) pdf

Zarządzenie Nr 8/2021 Dyrektora z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (793kB) pdf

Zarządzenie Nr 10/2021 Dyrektora z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (1297kB) pdf

Zarządzenie Nr 11/2021 Dyrektora z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (827kB) pdf

Zarządzenie Nr 14/2021 Dyrektora z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (954kB) pdf

Zarządzenie Nr 15/2021 Dyrektora z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (956kB) pdf

Zarządzenie Nr 16/2021 Dyrektora z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (935kB) pdf

Zarządzenie Nr 25/2021 Dyrektora z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (766kB) pdf

Zarządzenie Nr 29/2021 Dyrektora z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (1525kB) pdf

Zarządzenie Nr 35/2021 Dyrektora z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (722kB) pdf

Zarządzenie Nr 36/2021 Dyrektora z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (1496kB) pdf

Zarządzenie Nr 38/2021 Dyrektora z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (1266kB) pdf

Zarządzenie Nr 39/2021 Dyrektora z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (1642kB) pdf

Zarządzenie Nr 40/2021 Dyrektora z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (5864kB) pdf

Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (1690kB) pdf
4. Załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - teksty uwzględniające zmiany wprowadzone powyższymi zarządzeniami Dyrektora Szpitala w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala

Wykaz opłat obowiązujący w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - tekst uwzględniający późniejsze zmiany (78kB) word

Schemat Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (592kB) pdf

Ponadto, do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala  Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu dołączone są następujące dokumenty Szpitala:

Wykaz dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych (gabinetach lekarskich) w Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (86kB) word

Komunikat Dyrektora w sprawie wstrzymania funkcjonowania punktu wymazowego do przeprowadzania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 (13kB) wordmetryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Inopwrocławskiego, Dyrektor (29 marca 2013)
Opublikował: Małgorzata Machejek (22 listopada 2019, 10:25:18)

Ostatnia zmiana: Izabela Wawrzynowicz (23 stycznia 2023, 14:38:59)
Zmieniono: Aktualizacja informacji dot. Regulaminu Organizacyjnego; Wprowadzenie Zarządzenia Nr 3/2023 Dyrektora z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8877