Wewnętrzny organ nadzoru

Powołanie:
Uchwała Nr XXXI/293/2021 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu oraz zwołania pierwszego posiedzenia tej Rady

 
Skład osobowy na podstawie wyżej wymienionej uchwał:

Przewodniczący:
- Wiesława Pawłowska - Starosta Inowrocławski
2. Członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
- Gustaw Nowicki
b) przedstawiciele Rady Powiatu Inowrocławskiego:
- Jolanta Mrówczyńska
- Wojciech Klimaszewski
- Włodzimierz Figas
- Longin Marciniak
- Jacek Nijak

Rada Społeczna jest organem doradczym Dyrektora Zakładu oraz organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu Inowrocławskiego.
Radę Społeczną powołuje i odwołuje w składzie siedmiu osób Rada Powiatu Inowrocławskiego.

Podstawa prawna: paragraf 7 pkt 2, paragraf 12 Statutu Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Zadania Rady Społecznej są określone w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711) oraz w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Podstawa prawna: paragraf 13 Statutu Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

metryczka


Wytworzył: Dział Prawno_Organizacyjny (15 maja 2013)
Opublikował: Małgorzata Machejek (15 maja 2013, 12:07:10)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Machejek (5 lipca 2021, 09:58:57)
Zmieniono: Wprowadzenie informacji o składzie Rady Społecznej powołanej Uchwałą Nr XXXI/293/2021 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 21 czerwca 2021 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9702