Wewnętrzny organ nadzoru

Powołanie:
Uchwała Nr XXIX/233/2017 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu oraz zwołania pierwszego posiedzenia tej Rady oraz Uchwała Nr XXXI/246/2017 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

 
Skład osobowy na podstawie wyżej wymienionej uchwał:

Przewodniczący:
- Tadeusz Majewski - Starosta Inowrocławski
2. Członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
- Gustaw Nowicki
b) przedstawiciele Rady Powiatu Inowrocławskiego:
- Piotr Czarnolewski
- Włodzimierz Figas
- Mirosława Kucol
- Mariusz Markowski - rezygnacja z członkostwa w Radzie Społecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu dnia 18 września 2017 r.
- Jacek Nijak
- Ryszard Dernoga - powołanie Uchwałą Nr XXXI/246/2017 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Rada Społeczna jest organem doradczym Dyrektora Zakładu oraz organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu Inowrocławskiego.
Radę Społeczną powołuje i odwołuje w składzie siedmiu osób Rada Powiatu Inowrocławskiego.

Podstawa prawna: paragraf 7 pkt 2, paragraf 12 Statutu Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Zadania Rady Społecznej są określone w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) oraz w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Podstawa prawna: paragraf 13 Statutu Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

metryczka


Wytworzył: Dział Prawno_Organizacyjny (15 maja 2013)
Opublikował: Małgorzata Machejek (15 maja 2013, 12:07:10)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Machejek (30 października 2017, 11:49:04)
Zmieniono: Aktualizacja informacji o składzie Rady Społecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7091