Organ zarządzający

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

dr n. med. Eligiusz Patalas (powołany z dniem 13 marca 2019 r. na okres sześciu lat, tj. do 12 marca 2025 r.,  uchwałą nr 49/2019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu jest jednoosobowym organem zarządzającym Szpitala i kierownikiem tego podmiotu leczniczego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 
Dyrektor Szpitala ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Szpitalem, kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.


Do dokonywania czynności prawnych jednoosobowo w imieniu Szpitala upoważniony jest Dyrektor Szpitala. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go upoważniona przez niego osoba, w zakresie i granicach określonych pełnomocnictwem (w Szpitalu - na stanowisku Asystenta Dyrektora Szpitala [sekretariat Dyrektora Szpitala] - prowadzony jest rejestr pełnomocnictw i upoważnień).

Dyrektor Szpitala jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.
 
Podstawa prawna: paragraf 7 pkt 1, paragraf 9, paragraf 10, paragraf 11 Statutu Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
 
Dyrektor Szpitala - kierownik podmiotu leczniczego - działa przy pomocy: Zastępcy do spraw Leczniczych - Naczelnego Lekarza Szpitala, Zastępcy do spraw Ekonomiczno-Finansowych - Głównego Księgowego, Naczelnej Pielęgniarki, Kierownika Lecznictwa Specjalistycznego, Głównego Specjalisty do spraw Techniczno-Eksploatacyjnych oraz innych kierowników i koordynatorów jednostek i komórek organizacyjnych, specjalistów na samodzielnych stanowiskach pracy, a także pełnomocników, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala. 
 
Podstawa prawna: paragraf 8 ust. 1 Statutu Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.


Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa - Naczelny Lekarz Szpitala:

lekarz Bartosz Jakub Myśliwiec


Kontakt przez sekretariat:

Telefon do sekretariatu:
(52) 35-45-32
0  

Fax do sekretariatu: (52) 35-74-230

e-mail do sekretariatu: sekr.nacz@szpitalino.pl


Kierownik Lecznictwa Specjalistycznego:

lekarz Mariusz Włodarczak

Telefon bezpośredni: (52) 3545 325 e-mail: przychodnia@szpitalino.pl

Telefon do sekretariatu: (52) 3545 326; telefon/FAX:(52) 3579 415

e-mail do sekretariatu: sekr.nacz@szpitalino.pl


Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomiczno-Finansowych - Główny Księgowy:

mgr Joanna Brzęk 

Telefon bezpośredni: (52) 3545-327                         

Fax: (52) 3579 413

e-mail: ksiegowosc@szpitalino.pl


Zastępca Głównego Księgowego:

Wioletta Babiarz

Telefon bezpośredni: (52) 3545-517       

Fax: (52) 3579 413

e-mail: ksiegowosc@szpitalino.pl


Naczelna Pielęgniarka:

mgr Agnieszka Nowak

Telefon bezpośredni: (52) 3545 297; e-mail: naczelna.pielegniarka@szpitalino.pl

Telefon do sekretariatu: (52) 3545 326; telefon/FAX:  (52) 3579 415

e-mail do sekretariatu: sekr.nacz@szpitalino.pl


Główny Specjalista do spraw Techniczno-Eksploatacyjnych:

mgr inż. Arkadiusz Dreliszak

Telefon bezpośredni: (52) 3545 277;   e-mail: glowny.specjalista@szpitalino.pl

Telefon do sekretariatu: (52) 3545 326; telefon/FAX:(52) 3579 415

e-mail do sekretariatu: sekr.nacz@szpitalino.pl 


 

metryczka


Wytworzył: Dział Prawno_Organizacyjny (15 maja 2013)
Opublikował: Małgorzata Machejek (15 maja 2013, 11:52:51)

Ostatnia zmiana: Izabela Wawrzynowicz (17 maja 2022, 07:49:40)
Zmieniono: Aktualizacja informacji dotyczącej Naczelnej Pielęgniarki, w tym dodanie bezpośredniego adresu e-mail

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20740