Podmiot tworzący

Podmiotem tworzącym Szpital jest Powiat Inowrocławski.

Podstawa prawna:
- art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm. )
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw ( Dz. U. Nr 65, poz. 659, z późn. zm. )
-  par. 1 ust. 2 Statutu Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

metryczka


Wytworzył: Dział Prawno-Organizacyjny (15 maja 2013)
Opublikował: Małgorzata Machejek (15 maja 2013, 11:51:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 10504