Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 3925)

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Wprowadzenie pliku pn. Wykaz opłat obowiązujący w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - tekst uwzględniający późniejsze zmiany, obowiązującego od 8.03.2021 r.


Data: 2021-03-03 10:20:16
Autor: Małgorzata Machejek

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja informacji dot. Regulaminu Organizacyjnego; Wprowadzenie Zarządzenia Nr 2/2021 Dyrektora z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu


Data: 2021-03-01 08:52:33
Autor: Małgorzata Machejek

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja informacji dot. Regulaminu Organizacyjnego; Wprowadzenie Zarządzenia Nr 1/2021 Dyrektora z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu


Data: 2021-02-02 09:49:22
Autor: Małgorzata Machejek

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Wprowadzenie pliku pn.: Wykaz dni i godzin pobierania materiału biologicznego w punkcie pobrań materiału biologicznego do przeprowadzania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 prowadzonego w SOR; zmiany dotyczą: punkt pobrań jest nieczynny w soboty i niedziele


Data: 2021-02-02 09:25:11
Autor: Małgorzata Machejek

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja pliku pn.: Wykaz dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych (gabinetach lekarskich) w Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2021 rok; zmiany dotyczą Poradni: Neurochirurgicznej, Okulistycznej (z Gabinetem Laseroterapii i Gabinetem Laserowej Tomografii OCT)


Data: 2021-02-01 10:25:05
Autor: Małgorzata Machejek

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Usunięcie pliku pn. Wykaz dni i godzin pobierania materiału biologicznego w punkcie pobrań do przeprowadzania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 - obowiązującego w dniach od 11.01.2021 r. do 15.01.2021 r.


Data: 2021-01-18 08:39:29
Autor: Małgorzata Machejek

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Poprawienie omyłki pisarskiej w nazwie pliku pn. Wykaz dni i godzin pobierania materiału biologicznego w punkcie pobrań materiału biologicznego do przeprowadzania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2


Data: 2021-01-18 08:39:18
Autor: Małgorzata Machejek

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Poprawienie omyłki pisarskiej w nazwie pliku pn. Wykaz dni i godzin pobierania materiału biologicznego w punkcie pobrań materiału biologicznego do przeprowadzania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2


Data: 2021-01-18 08:37:31
Autor: Małgorzata Machejek

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja pliku pn.: Wykaz dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych (gabinetach lekarskich) w Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2021 rok; zmiany dotyczą Poradni: Chirurgicznej Ogólnej, Urologicznej, Walki z Bólem i Opieki Paliatywnej


Data: 2021-01-13 12:26:50
Autor: Małgorzata Machejek

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Wprowadzenie pliku pn.: Wykaz dni i godzin pobierania materiału biologicznego w punkcie pobrań materiału biologicznego w punkcie pobrań materiału biologicznego do przeprowadzania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 prowadzonego w SOR; zmiany dotyczą zmiany godzin pobierania materiału biologicznego oraz Wprowadzenie pliku pn.: Wykaz dni i godzin pobierania materiału biologicznego w punkcie pobrań materiału biologicznego w punkcie pobrań materiału biologicznego do przeprowadzania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 prowadzonego w SOR obowiązującego od 11.01.2021 r. do 15.01.2021 r.


Data: 2021-01-12 12:23:41
Autor: Małgorzata Machejek

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Wprowadzenie pliku pn.: Wykaz dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych (gabinetach lekarskich) w Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2021 rok


Data: 2021-01-04 12:18:33
Autor: Małgorzata Machejek

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja informacji dot. Regulaminu Organizacyjnego; Wprowadzenie Zarządzenia Nr 39/2020 Dyrektora z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu


Data: 2020-12-29 08:48:02
Autor: Małgorzata Machejek

Klauzule informacyjne

Aktualizacja klauzuli informacyjnej dla pacjentów


Data: 2020-12-22 13:35:37
Autor: Agnieszka Sztuwe

Data: 2020-12-15 12:40:18
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Wprowadzenie pliku pn.: Wykaz dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych (gabinetach lekarskich) w Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu; zmiany dotyczą Poradni: Alergologiczno-Pulmonologicznej dla Dzieci, Zdrowia Psychicznego


Data: 2020-12-01 13:32:15
Autor: Małgorzata Machejek

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna


Data: 2020-11-26 14:09:54
Autor: Agnieszka Sztuwe

Klauzule informacyjne

Umieszczenie nowej klauzuli informacyjnej dla pacjentów


Data: 2020-11-26 13:56:59
Autor: Agnieszka Sztuwe

Klauzule informacyjne

Usunięcie poprzednio obowiązującej klauzuli informacyjnej dla pacjentów


Data: 2020-11-26 13:50:29
Autor: Agnieszka Sztuwe

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, psychologów, pielęgniarki, ratowników medycznych, techników elektroradiologii.

Wprowadzenie Aneksu do Ogłoszenia o przeprowadzanym konkursie ofert - postępowanie nr 8.2020 i Informacji o zmianie regulaminu konkursu ofert - 13 listopada 2020 r


Data: 2020-11-14 19:50:26
Autor: Mirela Szpręglewska

Data: 2020-11-14 18:39:49
Autor: Mirela Szpręglewska
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 3925)