Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 3987)

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Wprowadzenie pliku pn.: Wykaz dni i godzin pobierania materiału biologicznego w punkcie pobrań materiału biologicznego do przeprowadzania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 prowadzonego w SOR


Data: 2021-12-02 14:21:14
Autor: Małgorzata Machejek

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja informacji dot. Regulaminu Organizacyjnego; Wprowadzenie Zarządzenia Nr 39/2021 Dyrektora z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu


Data: 2021-12-01 13:06:38
Autor: Małgorzata Machejek

Data: 2021-11-25 13:41:56
Autor: Mirela Szpręglewska

Schemat Organizacyjny

Aktualizacja informacji o zmianach Regulaminu Organizacyjnego Szpitala


Data: 2021-11-25 10:21:35
Autor: Małgorzata Machejek

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja informacji dot. Regulaminu Organizacyjnego; Wprowadzenie Zarządzenia Nr 38/2021 Dyrektora z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu


Data: 2021-11-25 10:20:24
Autor: Małgorzata Machejek

Schemat Organizacyjny

Aktualizacja informacji dotyczącej zmian Regulaminu Organizacyjnego Szpitala


Data: 2021-11-17 13:20:08
Autor: Małgorzata Machejek

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja informacji dot. Regulaminu Organizacyjnego; Wprowadzenie Zarządzenia Nr 36/2021 Dyrektora z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu


Data: 2021-11-17 13:15:10
Autor: Małgorzata Machejek

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Wprowadzenie pliku pn.: Wykaz dni i godzin pobierania materiału biologicznego w punkcie pobrań materiału biologicznego do przeprowadzania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 prowadzonego w SOR


Data: 2021-11-12 11:50:02
Autor: Małgorzata Machejek

Schemat Organizacyjny

Aktualizacja informacji dotyczącej zmian Regulaminu Organizacyjnego


Data: 2021-11-10 13:55:06
Autor: Małgorzata Machejek

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja informacji dot. Regulaminu Organizacyjnego; Wprowadzenie Zarządzenia Nr 35/2021 Dyrektora z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu


Data: 2021-11-10 13:40:44
Autor: Małgorzata Machejek

Data: 2021-11-10 06:24:21
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Wprowadzenie aktualnego pliku pn.: Wykaz dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych (gabinetach lekarskich) w Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2021 rok; zmiany dotyczą poradni laryngologicznej, urologicznej


Data: 2021-10-27 13:14:32
Autor: Małgorzata Machejek

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja informacji dot. Regulaminu Organizacyjnego; Wprowadzenie Zarządzenia Nr 29/2021 Dyrektora z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu


Data: 2021-10-26 14:48:21
Autor: Małgorzata Machejek

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy (Postępowanie konkursowe nr 5/2021)

Usunięcie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - postępowanie konkursowe nr 5/2021


Data: 2021-10-26 12:43:52
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy (Postępowanie konkursowe nr 5/2021)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - postępowanie konkursowe nr 5/2021 (zgodnie z par. 17 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert na na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne)


Data: 2021-10-19 12:57:34
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Wprowadzenie nowego Wykazu dni i godzin pobierania materiału biologicznego w punkcie pobrań materiału biologicznego do przeprowadzania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 prowadzonego w SOR


Data: 2021-10-01 13:32:23
Autor: Małgorzata Machejek

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Usunięcie Wykazu dni i godzin pobierania materiału biologicznego w punkcie pobrań materiału biologicznego do przeprowadzania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 prowadzonego w SOR


Data: 2021-10-01 13:23:28
Autor: Małgorzata Machejek

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Dodanie Zarządzenia Nr 25 z 2021 r. Dyrektora Szpitala w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala


Data: 2021-10-01 13:18:22
Autor: Małgorzata Machejek

Petycje

modyfikacja adresu ePUAP


Data: 2021-09-29 12:37:10
Autor: Mirela Szpręglewska

Petycje

modyfikacja adresu skrzynki ePUAP


Data: 2021-09-29 12:36:11
Autor: Mirela Szpręglewska
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 3987)