Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 4147)

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Wprowadzenie pliku ze Statutem Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu po zmianach wprowadzonych Uchwałą Nr LXVI/549/2024 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 lutego 2024 r.


Data: 2024-04-12 11:09:11
Autor: Izabela Wawrzynowicz

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja pliku pn. Wykaz dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych (gabinetach lekarskich i psychologicznych) w Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, zmiany dotyczą Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologicznej


Data: 2024-04-03 09:57:14
Autor: Izabela Wawrzynowicz

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja informacji o Regulaminie Organizacyjnym; wprowadzenie Zarządzenia Nr 6/2024 Dyrektora z 1 marca 2024 r.


Data: 2024-03-20 07:29:47
Autor: Izabela Wawrzynowicz

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Postępowanie konkursowe nr 1/2024)

Usunięcie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - postępowanie konkursowe nr 1/2024 (zgodnie z par. 17 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert na na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne).


Data: 2024-03-18 13:00:24
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja pliku pn. Wykaz dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych (gabinetach lekarskich i psychologicznych) w Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, zmiany dotyczą Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Wad Postawy i Preluksacyjna


Data: 2024-03-12 09:29:10
Autor: Izabela Wawrzynowicz

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Postępowanie konkursowe nr 1/2024)

Umieszczenie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - postępowanie konkursowe nr 2/2024 (zgodnie z par. 17 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert na na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne).


Data: 2024-03-08 13:06:12
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Prawa Pacjenta

Aktualizacja informacji o prawach pacjenta w języku migowym - dodanie linku do strony internetowej Szpitala


Data: 2024-02-27 13:28:51
Autor: Izabela Wawrzynowicz

Klauzule informacyjne

Dodanie klauzuli informacyjnej facebook


Data: 2024-02-20 09:34:00
Autor: Agnieszka Sztuwe

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja pliku pn. Wykaz dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych (gabinetach lekarskich i psychologicznych) w Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, zmiany dotyczą Poradni Psychologicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego


Data: 2024-02-13 13:58:59
Autor: Izabela Wawrzynowicz

Zapytania, skargi, wnioski

Zmiana informacji dot. zgłaszania zagadnień etycznych


Data: 2024-01-29 12:31:16
Autor: Izabela Wawrzynowicz

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Wprowadzenie zaktualizowanego pliku pn.: \\\"Wykaz dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych (gabinetach lekarskich) w Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu\\\"; zmiany dotyczą: Poradni Chirurgicznej Ogólnej i Poradni Okulistycznej (z Gabinetem Laseroterapii i Gabinetem Laserowej Tomografii Komputerowej OCT)


Data: 2024-01-15 11:02:42
Autor: Izabela Wawrzynowicz

Data: 2024-01-12 12:52:59
Autor: Izabela Wawrzynowicz

Data: 2024-01-10 13:15:24
Autor: Mirela Szpręglewska

Data: 2024-01-10 13:15:19
Autor: Mirela Szpręglewska

Data: 2024-01-10 13:15:16
Autor: Mirela Szpręglewska

Data: 2024-01-10 13:15:12
Autor: Mirela Szpręglewska

Data: 2024-01-10 13:15:10
Autor: Mirela Szpręglewska

Decyzja - VII.2018

Archiwizacja treści


Data: 2024-01-10 13:15:08
Autor: Mirela Szpręglewska

xxxx

Archiwizacja treści


Data: 2024-01-10 13:14:39
Autor: Mirela Szpręglewska

Zmiana treści

Archiwizacja treści


Data: 2024-01-10 13:14:32
Autor: Mirela Szpręglewska
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 4147)