Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 4064)

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja informacji dot. Regulaminu Organizacyjnego; Wprowadzenie Zarządzenia Nr 3/2023 Dyrektora z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu


Data: 2023-01-23 14:38:59
Autor: Izabela Wawrzynowicz

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja pliku pn. Wykaz dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych (gabinetach lekarskich) w Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu; zmiana dotyczy Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Wad Postawy i Preluksacyjnej, Poradni Hematologicznej; Aktualizacja pliku pn. Wykaz opłat obowiązujący w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - tekst uwzględniający późniejsze zmiany – obowiązujący od 1.01.2023 r.


Data: 2022-12-30 12:29:47
Autor: Izabela Wawrzynowicz

Data: 2022-12-29 14:14:25
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Postępowanie konkursowe nr 8/2022)

Usunięcie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - postępowanie konkursowe nr 8/2022 (zgodnie z par. 17 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert na na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne)


Data: 2022-12-27 11:35:29
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Data: 2022-12-23 08:47:54
Autor: Eliza Ciesielska

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Postępowanie konkursowe nr 8/2022)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - postępowanie konkursowe nr 8/2022 (zgodnie z par. 17 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert na na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne


Data: 2022-12-19 12:03:52
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Data: 2022-12-16 13:51:31
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy(Postępowanie konkursowe nr 7/2022)

Usunięcie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - postępowanie konkursowe nr 7/2022 (zgodnie z par. 17 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert na na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne)


Data: 2022-12-12 07:22:27
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja informacji dot. Regulaminu Organizacyjnego; Wprowadzenie Zarządzenia Nr 30/2022 Dyrektora z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu


Data: 2022-12-07 13:53:56
Autor: Małgorzata Machejek

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja informacji dot. Regulaminu Organizacyjnego; Wprowadzenie Zarządzenia Nr 30/2022 Dyrektora z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu


Data: 2022-12-07 13:51:11
Autor: Małgorzata Machejek

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy(Postępowanie konkursowe nr 7/2022)

Usunięcie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - nr postępowania konkursowe nr 8 /2022 (błędny numer postępowania)i umieszczenie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - postępowanie konkursowe nr 7(zgodnie z par. 17 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert na na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne)


Data: 2022-12-02 14:16:30
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy(Postępowanie konkursowe nr 7/2022)

Umieszczenie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - postępowanie konkursowe nr 7/2022 (zgodnie z par. 17 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert na na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne)


Data: 2022-12-02 14:09:54
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy(Postępowanie konkursowe nr 7/2022)

Umieszczenie informacji o unieważnieniu Konkursu ofert w części przedmiotu postępowanie konkursowe nr 7 2022


Data: 2022-12-02 14:07:37
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja pliku pn. Wykaz dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych (gabinetach lekarskich) w Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu; zmiana dotyczy Poradni Neurochirurgicznej


Data: 2022-12-01 08:14:17
Autor: Małgorzata Machejek

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Pracowni Hemodynamiki (Postępowanie konkursowe nr 6/2022)

Usunięcie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - postępowanie konkursowe nr 6/2022 (zgodnie z par. 17 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert na na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne


Data: 2022-11-28 09:41:30
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, pielęgniarzy, ratowników medycznych (Postępowanie konkursowe nr 5/2022)

Usunięcie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - postępowanie konkursowe nr 5/2022 (zgodnie z par. 17 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert na na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne


Data: 2022-11-28 09:40:05
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej, psychologów, techników masażystów (Postępowanie konkursowe nr 4/2022)

Usunięcie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - postępowanie konkursowe nr 4/2022 (zgodnie z par. 17 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert na na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne


Data: 2022-11-28 09:39:07
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Aktualizacja pliku pn. Wykaz dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych (gabinetach lekarskich) w Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu; zmiana dotyczy Poradni Laryngologicznej


Data: 2022-11-25 14:04:08
Autor: Izabela Wawrzynowicz

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy(Postępowanie konkursowe nr 7/2022)

Usunięcie pliku Regulamin konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w formacie word. Umieszczenie pliku Regulamin konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w formacie pdf. Usunięcie pliku Zał. 1. do Regulaminu -Ogłoszenie o przeprowadzanym konkursie, postępowanie nr 7/2022 w formacie word. Umieszczenie pliku Zał. 1. do Regulaminu -Ogłoszenie o przeprowadzanym konkursie, postępowanie nr 7/2022 w formacie pdf.


Data: 2022-11-21 11:00:09
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Pracowni Hemodynamiki (Postępowanie konkursowe nr 6/2022)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - postępowanie konkursowe nr 6/2022 (zgodnie z par. 17 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert na na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne)


Data: 2022-11-18 12:28:24
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 4064)