Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2023 r.

W 2023 roku nie została wniesiona żadna petycja w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. [...]

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2022 r.

W 2022 roku nie została wniesiona żadna petycja w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. [...]

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2021 r.

W 2021 roku nie została wniesiona żadna petycja w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. [...]

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2020 r.

W 2020 roku nie została wniesiona żadna petycja w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.  [...]

metryczka