Nazwa Zakładu

Pełna nazwa zakładu:

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Podstawa prawna: par. 1 ust. 1 Statutu Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu nadanego uchwałą Nr XXIX/292/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. poz. 1572).


Skrót nazwy zakładu:

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu

Podstawa prawna: par. 1 ust. 2 Statutu Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu nadanego uchwałą Nr XXIX /292/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. poz. 1572).Poprzednia nazwa zakładu (do dnia 8 maja 2013 r.):

Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu


Podstawa prawna: par. 1 ust. 1 Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zatwierdzonego przez Wojewodę Bydgoskiego w dniu 7 września 1998 r.

Poprzedni skrót nazwy zakładu (do dnia 8 maja 2013 r.):

PSZOZ w Inowrocławiu

Podstawa prawna: par. 1 ust. 1 Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zatwierdzonego uchwałą Nr XXII/230/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.


Zmiana nazwy zakładu z "Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu" na  "Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu" nastąpiła w Statucie zakładu nadanym uchwałą Nr XXIX /292/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. poz. 1572).

Zmiana nazwy zakładu została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 maja 2013 r. - postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, w XIII Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura sprawy: BY.XIII NS-REJ.KRS/003873/13/481) oraz w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w dniu 8 maja 2013 r. - zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr Z-2232-20130508.

W obrocie gospodarczym nowa nazwa zakładu używana jest od dnia 9 maja 2013 r.

metryczka


Wytworzył: Dział Prawno-Organizacyjny (15 maja 2013)
Opublikował: Małgorzata Machejek (15 maja 2013, 11:37:06)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Machejek (15 listopada 2017, 09:04:29)
Zmieniono: dodanie informacji o zmianie nazwy zakładu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9691