Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu został nadany przez Radę Powiatu Inowrocławskiego uchwałą Nr XXIX/292/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego dnia 29 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Późniejsze zmiany w Statucie zostały wprowadzone Uchwałami Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu: uchwałą nr XXXIX/395/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., uchwałą nr XLVI/475/2014 z dnia 31 października 2014 r., uchwałą nr IX/74/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r., uchwałą nr XXXIV/285/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r., uchwałą Nr XXXIX/343/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r., uchwałą Nr XXI/213/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr XXXIX/353/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., uchwałą Nr L/434/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., uchwałą Nr LII/449/2023 z dnia 24 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXVI/549/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.
 
Aktualny tekst jednolity Statutu zawarty został w załączniku do Uchwały Nr LXVI/549/2024 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
 
Statut Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (5856kB) pdf
Uchwała Nr LXVI/549/2024 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 lutego 2024 r. (2267kB) pdf   
 
Regulamin Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
 
Regulamin Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu został ustalony przez Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu wraz z załącznikiem nr 1 (Wykaz opłat obowiązujący w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za świadczenia finansowane ze środków publicznych) i załącznikiem nr 2 (Schemat Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu)
,  sporządzony na dzień 11 stycznia 2024 r., został zawarty w załączniku do Zarządzenia Nr 1/2024 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z późn. zm. Zarządzeniem Nr 6/2024 Dyrektora z dnia 1 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 8/2024 Dyrektora z dnia 25 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 11/2024 Dyrektora z dnia 29 maja 2024 r.
 
Całość Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu stanowią niżej publikowane dokumenty (wymienione w pkt 1-4).
 
1. Zarządzenie Nr 1/2024 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
 
Zarządzenie Nr 1/2024 Dyrektora z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (4458kB) pdf
 
2. Załącznik do powyższego Zarządzenia Nr 1/2024 - tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
 
Regulamin Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (2161kB) pdf
 
wraz z załącznikiem nr 1 (Wykaz opłat obowiązujący w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za świadczenia finansowane ze środków publicznych) i załącznikiem nr 2 (Schemat Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu)
 
Wykaz opłat obowiązujący w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (518kB) pdf
 
Schemat Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (171kB) pdf
 
- które zostały sporządzone na dzień 11 stycznia 2024 r.

3. Zarządzenie Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu:
4. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (Wykaz Opłat) - tekst uwzględniający zmiany wprowadzone późniejszymi zarządzeniami:

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Inowrocławskiego, Dyrektor (29 marca 2013)
Opublikował: Izabela Wawrzynowicz (12 stycznia 2024, 12:57:50)

Ostatnia zmiana: Izabela Wawrzynowicz (5 czerwca 2024, 08:41:22)
Zmieniono: Aktualizacja pliku pn. Wykaz dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych (gabinetach lekarskich i psychologicznych) w Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, zmiany dotyczą Poradni Okulistycznej (z Gabinetem Laseroterapii i Gabinetem Laserowej Tomografii Komputerowej OCT)

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2318