Schemat Organizacyjny

Schemat Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu został określony w załączniku nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego tego Szpitala  (tekst jednolity sporządzony na dzień 20 listopada 2019 r., zawarty w załączniku do Zarządzenia Nr 28/2019 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Schemat Organizacyjny posiada późniejsze zmiany wprowadzone następującymi zarządzeniami Dyrektora Szpitala w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala: Zarządzenie Nr 28/2020 Dyrektora Szpitala z dnia 15 lipca 2020 r.

Poniżej publikowany jest aktualnie stosowany tekst Schematu Organizacyjnego Szpitala, wprowadzony Zarządzeniem Nr 28/2020 Dyrektora Szpitala z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala, obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Schemat Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (592kB) pdf

Szczegółową  strukturę organizacyjną Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu określają postanowienia  Regulaminu Organizacyjnego tego Szpitala w rozdziale 1 (w paragrafie 2a ust. 2) i rozdziale 6 (w paragrafach 22-86) (link).

Regulamin Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu wraz z załącznikiem nr 1 (Wykaz opłat obowiązujący w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za świadczenia finansowane ze środków publicznych) i załącznikiem nr 2 (Schemat Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu) - tekst jednolity sporządzony na dzień 20 listopada 2019 r. - został zawarty w załączniku do Zarządzenia Nr 28/2019 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Postanowienia rozdziału 6 (paragrafy 22-86) Regulaminu Organizacyjnego dotyczące szczegółowej struktury organizacyjnej Szpitala posiadają późniejsze zmiany wprowadzone następującymi zarządzeniami Dyrektora Szpitala w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala: Zarządzeniem Nr 30/2019 Dyrektora z dnia 27 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 31/2019 Dyrektora z dnia 20 grudnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 3/2020 Dyrektora z 24 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 11/2020 Dyrektora z dnia 2 marca 2020 r. Zarządzeniem Nr 21/2020 Dyrektora z dnia 9 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 24/2020 Dyrektora z dnia 11 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 28/2020 Dyrektora z dnia 15 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 31/2020  Dyrektora Szpitala z dnia 30 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 32/2020 Dyrektora Szpitala z dnia 2 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 33/2020 z dnia 7 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 34/2020 Dyrektora z dnia 16 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 36/2020 Dyrektora z dnia 30 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 39/2020 Dyrektora z dnia 21 grudnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 1/2021 Dyrektora z dnia 27 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 3/2021 Dyrektora z dnia 12 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 5/2021 Dyrektora z dnia 24 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 7/2021 Dyrektora z dnia 15 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 8/2021 Dyrektora z dnia 23 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 10/2021 Dyrektora z dnia 17 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 11/2021 Dyrektora z dnia 21 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 14/2021 Dyrektora z dnia 15 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 15/2021 Dyrektora z dnia 25 czerwca 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 16/2021 Dyrektora z dnia 1 lipca 2021 r.

Podstawa prawna: par. 8 ust. 3 Statutu Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

metryczka


Wytworzył: Dyrektor (20 listopada 2019)
Opublikował: Małgorzata Machejek (26 listopada 2019, 10:30:30)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Machejek (27 sierpnia 2021, 11:34:05)
Zmieniono: Aktualizacja informacji o zmianach Regulaminu Organizacyjnego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6988