POSTĘPOWANIA KONKURSOWE I OFERTY PRACY

POSTĘPOWANIA KONKURSOWE I OFERTY PRACY

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Postępowanie konkursowe nr 1/2024)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Postępowanie konkursowe nr 1/NM/2023)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Postępowanie konkursowe nr 7/2023)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Postępowanie konkursowe nr 6/2023)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Postępowanie konkursowe nr 5/2023)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Postępowanie konkursowe nr 4/2023)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Postępowanie konkursowe nr 3/2023)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Postępowanie konkursowe nr 2/2023)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Postępowanie konkursowe nr 1/2023)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Postępowanie konkursowe nr 9/2022)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Postępowanie konkursowe nr 8/2022)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy(Postępowanie konkursowe nr 7/2022)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Pracowni Hemodynamiki (Postępowanie konkursowe nr 6/2022)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, pielęgniarzy, ratowników medycznych (Postępowanie konkursowe nr 5/2022)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej, psychologów, techników masażystów (Postępowanie konkursowe nr 4/2022)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, pielęgniarzy, ratowników medycznych (Postępowanie konkursowe nr 3/2022

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej (Postępowanie konkursowe nr 2/2022)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633) ogłasza konkurs i zaprasza do składania [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy (Postępowanie konkursowe nr 1/2022)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633) ogłasza konkurs i zaprasza do składania [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Pracowni Hemodynamiki (Postępowanie konkursowe nr 8/2021)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711) ogłasza konkurs i zaprasza do składania [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, pielęgniarzy, położne, ratowników medycznych, techników elektroradiologii, fizjoterapeutów, techników masażystów (Postępowanie konkursowe nr 7/2021)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711) ogłasza konkurs i zaprasza do składania [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, diagnostów laboratoryjnych (Postępowanie konkursowe nr 6/2021)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy (Postępowanie konkursowe nr 5/2021)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711) ogłasza konkurs i zaprasza do składania [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy (Postępowanie konkursowe nr 4/2021)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711) ogłasza konkurs i zaprasza do składania [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, pielęgniarki, położne, rat. medycznych, diagnostów laboratoryjnych (Postępowanie konkursowe nr 2/2021 Postępowanie konkursowe nr 3/2021)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy (Postępowanie konkursowe nr 1/2021)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, psychologów, pielęgniarki, ratowników medycznych, techników elektroradiologii.

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, pielęgniarki/pielęgniarzy oraz ratowników medycznych.

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy.

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, lekarzy dentystów, psychologów, diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej, pielęgniarki, ratowników medycznych

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295) ogłasza konkurs i zaprasza do składania [...]

Ogłoszenie dot. konkursów na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych

Ogłoszenie dot. konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej: I Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Oddziału Dziecięcego, Oddziału Neurologicznego i [...]

metryczka