Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 7 (z 7)

Wewnętrzny organ nadzoru
rejestr zmian informacji

Wprowadzenie informacji o składzie Rady Społecznej powołanej Uchwałą Nr XXXI/293/2021 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 21 czerwca 2021 r.
Data: 2021-07-05 09:58:57
Autor: Małgorzata Machejek
Aktualizacja informacji o składzie Rady Społecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Data: 2017-10-30 11:49:04
Autor: Małgorzata Machejek
Wprowadzenie informacji o składzie Rady Społecznej powołanej Uchwałą Nr XXIX/233/2017 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 czerwca 2017 r.
Data: 2017-07-25 11:42:21
Autor: Małgorzata Machejek
Zmiany w składzie Rady Społecznej
Data: 2016-06-14 16:25:11
Autor: Małgorzata Machejek
Wprowadzenie informacji o powołaniu Włodzimierza Figasa w skład Rady Społecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Data: 2013-11-12 09:45:00
Autor: Małgorzata Machejek
Wprowadzenie informacji o wygaśnięciu członkostwa w Radzie Społecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu Mieczysława Szczygła.
Data: 2013-10-25 12:32:52
Autor: Małgorzata Machejek
zmiana podstawy prawnej składu Rady Społecznej
Data: 2013-05-15 12:34:42
Autor: Małgorzata Machejek
Zmiany o pozycjach 1 - 7 (z 7)

powrót do informacji »