Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej (Postępowanie konkursowe nr 2/2022)
rejestr zmian informacji

Usunięcie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - postępowanie konkursowe nr 2/2022 (zgodnie z par. 17 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert na na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne)
Data: 2022-06-15 10:17:17
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk
Dodanie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - postępowanie konkursowe nr 2/2022
Data: 2022-06-07 12:55:11
Autor: Agnieszka Głowacka-Patyk
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »