Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Prowadzenie działalności leczniczej w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:
1)  udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności  finasowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów;
2)    promocja zdrowia;
3)    realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia
 - w ramach zadań określonych w Statucie Zakładu.  

metryczka


Wytworzył: Dział Prawno_Organizacyjny (13 maja 2013)
Opublikował: Małgorzata Machejek (15 maja 2013, 11:41:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 11585