Oferta unieszkodliwiania odpadów medycznych

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka przedstawia ofertę dotyczącą odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, pochodzących z działalności służb medycznych i weterynaryjnych.
Odbiór i unieszkodliwienie odpadów odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy szpitalem a indywidualnym zleceniodawcą. Odpady odbierane są przeznaczonym do tego celu środkiem transportu w wyznaczone dni tygodnia, w zależności od potrzeb. Każdorazowy odbiór odpadów potwierdzany jest w karcie przekazania odpadu, w której określa się ilość odpadów oraz ich rodzaj. Wysokość opłaty za odbiór i unieszkodliwienie odpadów zależy od ilości przekazywanych odpadów i ustala indywidualnie przy zawieraniu umowy.
Gwarantujemy wykonanie usługi zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. u. 2014 poz. 1923).

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Kmieć (31 października 2017)
Opublikował: Katarzyna Kmieć (31 października 2017, 12:06:59)

Ostatnia zmiana: Mirela Szpręglewska (10 stycznia 2024, 13:13:01)
Zmieniono: Aktualizacja decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4400