Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

  • szpitalnictwo: leczenie stacjonarne, leczenie stacjonarne "jednego dnia"
  • opieka długoterminowa i paliatywno-hospicyjna
  • specjalistyczna opieka zdrowotna
  • podstawowa opieka zdrowotna - nocna i swiąteczna pomoc lekarska
  • diagnostyka medyczna
  • pomoc doraźna i ratownictwo medyczne
  • rehabilitacja lecznicza
  • profilaktyka i promocja zdrowia
  • kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • badania i rozwój w ochronie zdrowia

metryczka


Wytworzył: Dział Prawno-Organizacyjny (15 maja 2013)
Opublikował: Małgorzata Machejek (15 maja 2013, 11:49:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7898