Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, lekarzy dentystów, psychologów, diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej, pielęgniarki, ratowników medycznych

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych w załącznikach.

Regulamin konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (11292kB) pdf

Zał.1 do Regulaminu - Ogłoszenie o przprowadzanym konkursie ofert, postępowanie nr 3/2020 (3249kB) pdf

Zał.1a do Regulaminu - Ogłoszenie o przprowadzanym konkursie ofert, postępowanie nr 4/2020 (2675kB) pdf

Formularz oferty dla lekarza, lekarza dentysty (83kB) word

Formularz oferty dla psychologów (55kB) word

Formularz oferty dla diagnosty laboratoryjngo, kierownika-diagnosty laboratoryjnego (70kB) word

Formularz oferty dla techników analityki med. (69kB) word

Formularz oferty dla pielęgniarek/pielęgniarzy (61kB) word

Formularz oferty dla ratowników medycznych (64kB) word

Klauzula informacyjna RODO (108kB) pdf

Wzór umowy - lekarz (59kB) plik

Wzór umowy - lekarz, lekarz dentysta - poradnia (41kB) plik

Wzór umowy - psycholog (163kB) word

Wzór umowy - diagnosta laboratoryjny (125kB) word

Wzór umowy - kierownik - diagnosta laboratoryjny (124kB) word

Wzór umowy - technik analityki med. (126kB) word

Wzór umowy - pielęgniarka/pielęgniarz (149kB) word

Wzór umowy - ratownik medyczny (112kB) word

Informacja dot. zmiany terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr 4/2020 (281kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Dyrektor (22 maja 2020)
Opublikował: Agnieszka Głowacka-Patyk (22 maja 2020, 14:22:14)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Głowacka-Patyk (23 czerwca 2020, 09:50:33)
Zmieniono: Usunięcie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - postępowanie konkursowe nr 3/2020 (zgodnie z par. 17 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert na na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne)

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 773