Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, pielęgniarki, położne, rat. medycznych, diagnostów laboratoryjnych (Postępowanie konkursowe nr 2/2021 Postępowanie konkursowe nr 3/2021)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych w załącznikach.
Regulamin konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (6767kB) pdf
Zał.1 do Regulaminu - Ogłoszenie o przeprowadzanym konkursie ofert, postępowanie nr 2/2021 (1954kB) pdf
Zał.1 a do Regulaminu - Ogłoszenie o przeprowadzanym konkursie ofert, postępowanie nr 3/2021 (1636kB) pdf
Formularz oferty dla lekarza (95kB) word
Formularz oferty dla diagnosty laboratoryjnego (70kB) word
Formularz oferty dla pielęgniarki/pielęgniarza/położnej (61kB) word
Formularz oferty dla ratownika medycznego SOR (62kB) word
Formularz oferty dla ratownika medycznego w ZPDiRM (63kB) word
Wzór umowy - lekarz (268kB) word
Wzór umowy - lekarz, koordynator (69kB) plik
Wzór umowy - lekarz, zastępca koordynatora (230kB) word
Wzór umowy - lekarz,poradnia (47kB) plik
Wzór umowy - lekarz, pracownia (215kB) word
wzór umowy- diagnosta laboratoryjny (135kB) word
Wzór umowy - pielęgniarka, pielęgniarz, położna (194kB) word
Wzór umowy - ratownik medyczny (145kB) word
Klauzula informacyjna RODO (108kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Dyrektor (4 maja 2021)
Opublikował: Agnieszka Głowacka-Patyk (4 maja 2021, 13:06:55)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Głowacka-Patyk (15 czerwca 2021, 13:50:47)
Zmieniono: Usunięcie ogłoszeń o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - postępowanie konkursowe nr 2/2021 i nr 3/2021 (zgodnie z par. 17 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert na na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne)

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 813