Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej, psychologów, techników masażystów (Postępowanie konkursowe nr 4/2022)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych w załącznikach.
Regulamin konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne (2217kB) pdf
Zał. 1. do Regulaminu -Ogłoszenie o przeprowadzanym konkursie, postępowanie nr 4/2022 (743kB) pdf
formularz oferty dla diagnosty laboratoryjnego technika analityki medycznej (78kB) word
formularz oferty dla lekarza (107kB) word
formularz oferty dla psychologa (57kB) word
formularz oferty dla tecnnika masażysty (21kB) word
wzór umowy diagnosta laboratoryjny technik analityki medycznej (181kB) word
wzór umowy lekarz (334kB) word
wzór umowy lekarz -koordynator (74kB) plik
wzór umowy lekarz-kierownik Zakładu Patomorfologii (67kB) plik
wzór umowy psycholog (152kB) word
wzór umowy technik masażysta (137kB) word
wzór umowy diagnosta laboratoryjny -kierownik Prac. Histopatologicznej i Prac. Cytologicznej (164kB) word
wzór umowy lekarz-koordynator Pracownia Elektrofizjologii i Stymulacji Serca (70kB) plik
wzór umowy lekarz-Zakład Diagnostyki Obrazowej (263kB) word
wzór umowy lekarz-Zakład Patomorfologii (46kB) word
klauzula informacyjna Rodo (108kB) pdf
Unieważnienie Konkursu ofert w częśći przedmiotu postępowanie konkursowe Nr 4/2022 (114kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dyrektor (19 października 2022)
Opublikował: Agnieszka Głowacka-Patyk (19 października 2022, 10:03:35)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Głowacka-Patyk (28 listopada 2022, 09:39:07)
Zmieniono: Usunięcie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - postępowanie konkursowe nr 4/2022 (zgodnie z par. 17 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert na na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 243